logotyp

Články o tepelných čerpadlech, zdroje pro tepelná čerpadla, princip a výhody tepelného čerpadla.

Zdroje pro tepelná čerpadla


ohřevu teplé užitkové vody, k ohřevu vody bazénu, nebo k vytápění domu
lze využít teplo obsažené v okolním vzduchu, zemi, nebo půdě
(ekologický energetický zdroj - přírodní nízkopotenciální teplo) pomocí tepelného čerpadla.

Venkovní vzduch – pro tepelná čerpadla vzduch - voda


Tento zdroj patří mezi nejsnáze přístupné, prakticky neomezené a nejekologočtější z důvodu,
že teplo odebrané z okolí je tepelnými ztrátami objektu bezprostředně vráceno zpět.

Protože teplota vzduchu se během ročního období mění, je také topný výkon a topný faktor proměnný.
Z hlediska celoroční spotřeby energie na vytápění se však zhoršené parametry tepelného čerpadla vzduch – voda
vyvažují zlepšenými parametry v teplejším období.

Z tohoto důvodu se dá se říct, že v klimatických podmínkách České republiky (kromě extrémních klimatických podmínek horských oblastí)
představují právě z ekologických hledisek nejvhodnější řešení tepelných čerpadel vzduch - voda.

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo
i chladicí zařízení vykazují shodné funkce, pracují na stejném principu. Na jedné straně ochlazují a na druhé straně topí.

Jak pracuje tepelné čerpadlo?

Výměník tepla odebírá na nízké teplotní úrovni tepelnou energii z okolí
a tím ji chladí, druhý výměník tepla předá již zhodnocenou tepelnou energii na využitelné teplotní úrovni, ohřívá ji.
Mezi těmito dvěma výměníky je zapotřebí cirkulace v podobě ekologického chladiva, které v prvním výměníku-výparníku odebírá teplo vypařováním a ve druhém výměníku-kondenzátoru odevzdává teplo kondenzací.
Zhodnocení kvality tepelné energie je zajištěna tím, že kondenzace probíhá při vyšší teplotě než vypařování.
Potřebné zvýšení tlaku s cirkulací pracovní látky (chladiva) zabezpečuje kompresor, kde jsou tyto páry stlačeny, přičemž dochází k jejich ohřátí.
Samotný kompresor je jediné místo, kam je nutné dodávat hnací energii (většinou elektrickou).

Výhody tepelného čerpadla vzduch - voda

* moderní a ekologický zdroj vytápění současnosti
* výhodná pořizovací cena i provozní náklady
* vysoký topný výkon a topný faktor, vysoká účinnost
* rychlá instalace, možnost použití stávajících rozvodů tepla
* patří mezi nejekonomičtější na poli teplovodního vytápění
* provoz až do -25°C, nízká hlučnost
* použití je univerzální pro každou nemovitost

Tepelné čerpadlo Noumea

Noumea tepelná čerpadla
Tepelné čerpadlo
Noumea se skládá ze dvou částí, vnitřní a venkovní.

Venkovní část obsahuje jednotku umístěnou ve venkovním prostředí,
postavenou například na betonový základ, nebo na konzoly.

Vnitřní jednotka, nebo-li HydroBox, je umístěn ve vnitřním prostředí,
který se následně napojuje na otopnou soustavu.

Obě jednotky tepelného čerpadla se propojují pomocí chladivového potrubí a elektrických kabelů.

UPOZORNĚNÍ!
Zprovoznění provádí vždy servisní technik s pověřením společnosti
Ecowatt-EU, a.s., proto si vždy zkontrolujte oprávnění zprovozňující osoby,
aby nedošlo k porušení záruční doby či poškození zařízení.

V případě nejasností napište na info@ecowatt-eu.eu

Poptávkový formulář pro výběr tepelného čerpadla

*
*
Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:
Ecowatt-EU a.s.

Masarykova 519/15
Liberec 1, 460 01
IČO: 27319261
DIČ: CZ27319261
Tepelná čerpadla vzduch voda - Ecowatt
+420 722 905 508
obchod@ecowatt-eu.eu

Created by © 2018 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek